Những lưu ý với “Dự toán gói thầu” và “Giá gói thầu”

Chủ nhật - 17/09/2023 23:47
Trong đấu thầu, dự toán gói thầu và giá gói thầu là hai vấn đề được các nhà thầu đặc biệt quan tâm. Vậy giá gói thầu và dự toán gói thầu khác nhau như thế nào? Làm sao để tra cứu giá gói thầu ngay cả khi gói thầu không được công bố dự toán gói thầu?. Bài viết dưới đây Huongdandauthau.com sẽ cùng các nhà thầu giải đáp những thắc mắc này.
Những lưu ý với dự toán gói thầu và giá gói thầu
Những lưu ý với dự toán gói thầu và giá gói thầu
  1. Giá gói thầu và dự toán gói thầu khác nhau như thế nào?

Giá gói thầu 

Giá gói thầu xác định dựa trên giá gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Đây là mức ngân sách tối đa mà Chủ đầu tư quyết định chi trả cho gói thầu đó và cũng là tiêu chí để xem xét phê duyệt kết quả trúng thầu. Nếu giá đề nghị trúng thầu không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt, giá ký hợp đồng sẽ không được vượt quá giá trúng thầu đó.

Giá gói thầu đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách của dự án. Khi cần điều chỉnh giá gói thầu, điều này có thể ảnh hưởng đến cơ cấu tổng thể của dự án và tạo ra các thủ tục phức tạp tương ứng. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng đã được phê duyệt sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định và phê duyệt giá gói thầu. Xem thêm Giá gói thầu

Dự toán gói thầu 

Dự toán gói thầu xây dựng được thiết kế để cụ thể hóa từng phần công việc theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu xây dựng, dự toán xây dựng công trình đã được thông qua và chấp thuận. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án lớn, mà thời gian thực hiện kéo dài, do đó dự toán gói thầu thường có độ chính xác cao hơn và có thể được điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

"2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu;

b) Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu."

  1. Vì sao các nhà thầu cần lưu ý dự toán gói thầu và giá gói thầu?

Trong trường hợp dự toán gói thầu đã được duyệt và có giá thấp hơn so với giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi các nhà thầu tham gia đấu thầu và bỏ giá cao hơn, họ sẽ không đủ điều kiện để xem xét trúng thầu.

Trường hợp, nếu dự toán gói thầu đã được duyệt có giá cao hơn (đã được công bố), thì các nhà thầu có thể bỏ giá dự thầu cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng giá dự thầu vẫn cần phải thấp hơn giá dự toán gói thầu được duyệt, để tránh bị xem xét là vượt giá gói thầu. Điều này xảy ra khi giá gói thầu được coi là một ngưỡng giá không được vượt quá trong quá trình đấu thầu.

  1. Vấn đề công khai giá gói thầu

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định việc công khai giá gói thầu bắt buộc, cụ thể 

“1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;...”

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 35 Luật đấu thầu 2013

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu bao gồm:
1. Tên gói thầu:
2. GIÁ GÓI THẦU:
3. Nguồn vốn:
4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:
6. Loại hợp đồng:
7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời điểm đăng tải quy định tại điểm c Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

“c) Đối với thông tin tại các điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải đảm bảo thời điểm tự đăng tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được phát hành”

Như vậy, có thể thấy rõ sự quan trọng của việc công khai giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu và các quy định liên quan đến dự toán gói thầu lại tạo ra một tình hình phức tạp. Vấn đề này được quy định tại khoản d Điều 42 Luật Đấu thầu 2013: "Khi dự toán gói thầu thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã được phê duyệt, dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để xem xét trúng thầu". Điều này cũng được lặp lại trong khoản 2 của Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Thời gian của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến khi tổ chức công bố thông báo mời thầu của một gói thầu cụ thể trong kế hoạch thường biến đổi tùy theo quy mô, đặc điểm và tiến độ thực hiện dự án. Thường thì các gói thầu xây lắp, đặc biệt là những gói thầu cuối cùng, thường có dự toán gói thầu được xác định sau cùng. Điều này xảy ra khi chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán xây dựng và cập nhật dự toán gói thầu trước thời điểm kết thúc giai đoạn đấu thầu, thường trước thời điểm đóng thầu 28 ngày theo quy định. Do đó, giá gói thầu trong những trường hợp như vậy thường có sự biến động từ khi lập kế hoạch đấu thầu cho đến khi công bố thông báo mời thầu. Điều này thường xảy ra đối với các dự án lớn, khi giá gói thầu ban đầu thường được ước tính dựa trên tổng mức đầu tư toàn bộ dự án.

  1. Vấn đề mập mờ giá gói thầu

Vấn đề mập mờ giá gói thầu phát sinh khi chủ đầu tư, bên mời thầu tiến hành đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong quá trình đăng tải này, có một mục yêu cầu nhập giá gói thầu, nhưng thường thì hệ thống đã tự động lấy dữ liệu từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, đôi khi bên đăng tải, có thể do "lười" hoặc "cố tình" không muốn đăng tải dự toán gói thầu đã được duyệt. Trong trường hợp này, họ đã để hệ thống mặc định lấy dự toán gói thầu từ giá gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó.

Một điều đáng lưu ý ở đây là việc đính kèm dự toán gói thầu không bắt buộc. Hơn nữa, việc vi phạm quy định về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự toán gói thầu, theo Điều 24 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, không dự định hình thức xử lý nếu bên đăng tải cố tình không đăng tải dự toán gói thầu, ngay cả khi dự toán gói thầu đã bị sai khác so với giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tức là đã thực hiện sai lệch về giá gói thầu).

  1. Nhà thầu cần cẩn trọng với giá gói thầu

Các nhà thầu, đặc biệt là những nhà thầu mới, chưa có nhiều kinh nghiệm đấu thầu, cần cẩn trọng với giá gói thầu. 

dt2

Nhà thầu cần cẩn trọng với giá gói thầu

Sự chênh lệch giữa dự toán gói thầu và giá gói thầu thường xuất hiện nhiều nhất ở các gói thầu xây lắp, các gói thầu khác thường ít có biến động so với giá gói thầu đã được công bố trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, thường là do dự án kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu, dẫn đến trượt giá, thì giá gói thầu có thể được điều chỉnh tăng lên bằng cách bổ sung thêm nguồn tự dự phòng cho dự án, so với giá gói thầu ban đầu được công bố trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, trường hợp này cũng không phải là phổ biến, bởi thông thường kế hoạch đấu thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này, vì nó có thể ảnh hưởng đến cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án.

Do đó, khi chúng ta xác định thông tin dự toán gói thầu đối với gói thầu xây lắp, cần thực hiện kiểm tra và so sánh cẩn thận với giá gói thầu của gói thầu đó trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được công bố trước đó. Nếu có sự khác biệt giữa hai con số này, thì thông tin dự toán gói thầu được công bố thường là chính xác. Tuy nhiên, nếu giá gói thầu và dự toán gói thầu giống nhau, cần tiến hành một kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Trong trường hợp này, có thể cần xem xét khoảng thời gian giữa việc công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu, liệu chúng cách xa nhau hay gần nhau để có thêm những nhận định chi tiết hơn. Đồng thời, cần so sánh và đối chiếu thông tin này với dự toán mình đang lập để tham gia vào quá trình dự thầu một cách cẩn trọng và có sự hiểu biết.

6. Tra cứu giá dự toán ở đâu?

Có rất nhiều gói thầu không công bố dự toán (trên cả Báo Đấu thầu và Hệ thống mua sắm công), nhà thầu cũng rất khó khăn nếu muốn tìm được giá gói thầu. Để có thể soi được giá gói thầu của bất cứ gói thầu nào trên hệ thống, Quý nhà thầu có thể sử dụng phần mềm VIP1 hoặc VIP2 của Dauthau.info. Chi tiết tính năng này, Quý nhà thầu, nhà thầu có thể xem video tại đây.

Trên đây là những lưu ý về dự toán gói thầu và giá gói thầu mà Huongdandauthau.com gửi đến quý nhà thầu. Trường hợp có thắc mắc và cần hỗ trợ giải đáp, Quý nhà thầu vui lòng liên hệ:

Nguồn: https://dauthau.asia/news/tu-lieu-cho-nha-thau/nhap-nhem-du-toan-goi-thau-va-gia-goi-thau-227.html

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây