Hồ sơ mời thầu qua mạng là gì ? Hướng dẫn chuẩn bị E-HSMT 2023

Thứ tư - 06/12/2023 03:57
Chuẩn bị hồ sơ mời thầu là công việc vô cùng quan trọng đối với thị trường mua sắm công. Đặc biệt, E-HSMT được đánh giá là mang lại nhiều ưu điểm vượt trội đối với người sử dụng trong việc tiết kiệm nguồn lực, bảo mật thông tin cao và đảm bảo tính minh bạch. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Huongdandauthau.com tìm hiểu thông tin về hồ sơ mời thầu qua mạng và hướng dẫn thao tác chuẩn bị cho E-HSMT nhé !
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ mời thầu qua mạng
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ mời thầu qua mạng

I. Hồ sơ mời thầu qua mạng là gì?

Tại khoản 29 Điều 4 của Luật đấu thầu 2013 (số ký hiệu 43/2013/QH13) ban hành ngày 26 tháng 11 thông tin chi tiết về khái niệm Hồ sơ mời thầu điện tử như sau:
- Hồ sơ mời thầu qua mạng là công cụ vô cùng quan trọng đối với các hình thức đấu thầu qua mạng, bao gồm đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Bên cạnh đó, E-HSMT còn được hiểu đơn giản là toàn bộ tài liệu liên quan tới yêu cầu của dự án để làm căn cứ cho nhà thầu/nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và hỗ trợ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho doanh nghiệp trong thị trường mua sắm công trực tuyến.

II. Điều kiện phát hành E-HSMT 

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu của gói thầu được quy định tại Điều 7 của Luật đấu thầu 2013, cụ thể như sau: 
Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu của gói thầu
Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu của gói thầu
a) Hồ sơ về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chấp thuận;
b) Đối với nội dung yêu cầu của hồ sơ, bao gồm các thủ tục, bảng dữ liệu, tiêu chuẩn, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng; tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện và mẫu của hợp đồng;... phải được chấp thuân bởi người phê duyệt;
c) Thông báo về mời thầu hoặc chào hàng và danh sách ngắn được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu 2013;
d) Nguồn vốn cho gói thầu được phân bổ hợp lý dựa theo tiến độ thực hiện gói thầu;
đ) Đối với trường hợp mua sắm thường xuyên hoặc tập trung, dữ liệu về nội dung, danh mục, dịch vụ và dự toán phái được chấp thuận bởi người có thẩm quyền;
e) Thực hiện bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo theo tiến độ thực hiện gói thầu.

III. Danh sách mẫu HSMT qua mạng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật danh sách mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng mới tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT được ban hành ngày 31/05/2022, cụ thể: 

1. Mẫu hồ sơ đối với gói thầu xây lắp

Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp
Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp

 - Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp áp dụng mẫu số 1A,1B,1C theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.
* Trong đó:
- Mẫu số 1A (1 giai đoạn/ túi hồ sơ) và 1B (1 giai đoạn/ 2 túi hồ sơ) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.
- Mẫu số 1C áp dụng để lập E-HSMT.
Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm về gói thầu xây lắp, vui lòng tham khảo chi tiết tại bài viết Gói thầu xây lắp là gì ? Những điều cần biết về gói thầu xây lắp .

2. Mẫu hồ sơ đối với gói thầu mua sắm hàng hóa :

- Hồ sơ mời thầu theo gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng mẫu số 2A,2B,2C theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.
* Trong đó:
- Mẫu số 2A (1 giai đoạn/ túi hồ sơ) và 2B (1 giai đoạn/ 2 túi hồ sơ) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.
- Mẫu số 2C áp dụng để lập E-HSMST.

3. Mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 

Mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Hồ sơ mời thầu đối với gói dịch vụ tư vấn áp dụng mẫu số 3A,3B,3C theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.
* Trong đó:
- Mẫu số 3A (1 giai đoạn/ túi hồ sơ) và 3B (1 giai đoạn/ 2 túi hồ sơ) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh.
- Mẫu số 3C áp dụng để lập E-HSMST.

4. Mẫu hồ sơ đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

- Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng mẫu số 4A,4B theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.
* Trong đó:
- Mẫu số 4A (1 giai đoạn/ 2 túi hồ sơ) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.
- Mẫu số 4B áp dụng để lập E-HSQST.

5. Mẫu hồ sơ theo quy trình rút gọn áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh 

- Hồ sơ mời thầu theo quy trình rút gọn áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng mẫu số 5 theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.

6. Mẫu hồ sơ đối với gói thầu mua thuốc 

Hồ sơ đối với gói thầu mua thuốc
Hồ sơ đối với gói thầu mua thuốc

- Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua thuốc áp dụng mẫu số 7A,7B theo quy định của Thông tư để lập hồ sơ.
* Trong đó:
- Mẫu số 7A (1 giai đoạn/ túi hồ sơ) và 7B (1 giai đoạn/ 2 túi hồ sơ) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu muốn download các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng cập nhật mới nhất 2023 vui lòng tham khảo chi tiết tại đây

IV. Hướng dẫn lập và đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng 

Lập và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng trên hệ thống ĐTQG
Lập và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng trên hệ thống ĐTQG
 
Hiện nay, người sử dụng có thể thực hiện quy trình lập và phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo Luật đấu thầu 2023 và các văn bản hiện hành, thời gian tối thiểu để lập và phát hành E-HSMT đối với gói thầu theo hình thức dấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng phương thức 1 giai đoạn/túi hồ sơ là 10 ngày làm việc và 20 ngày làm việc đối với gói theo phương thức 1 giai đoạn/2 túi hồ sơ.

* Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với tư cách là Bên mời thầu và chọn Đấu thầu điện tử (đối với tài khoản đã đăng ký thông tin trên Hệ thống).
* Bước 2: Thực hiện lựa chọn theo trình tự: Quy trình lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Thông báo mời thầu; Tạo thông báo và Qua mạng. 
* Bước 3: Lựa chọn gói thầu được phân công và hệ thông sẽ tự dộng cập nhật các thông tin có liên quan tới gói thầu của người dùng lên biểu mẫu => Chọn Lưu.
* Bước 4: Nhập các biểu mẫu cho hồ sơ mời thầu qua mạng của mình. Chọn Kiểm tra => Tiếp tục (trong trường hợp đã nhập đủ thông tin).
* Bước 5: Nhập Thông tin quyết định phê duyệt dính kèm file quyết định => Chọn Lưu => Chọn Đăng tải.

Nhà thầu vui lòng tham khảo bài viết Báo cáo Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng, bên mời thầu cần nắm ! để tìm hiểu thêm về một số thông tin chi tiết liên quan đến việc thẩm định hồ sơ mời thầu.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết và Hồ sơ mời thầu qua mạng và Hướng dẫn chuẩn bị E-HSMT mà Huongdandauthau.com gửi tới bạn. Hi vọng rằng bài viết sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mà bạn cần khi tham gia vào thị trường mua sắm công trực tuyến !

Hãy thông tin ngay tới chung tôi nếu bạn cần được hỗ trợ về hồ sơ mời thầu qua mạng và các vấn đề khác liên quan tới lĩnh vực đấu thầu.

Thông tin liên hệ:


 
 

Tác giả: Trần Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây