Trách nhiệm của bên mời thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Thứ bảy - 23/03/2024 04:12
Theo Luật Đấu thầu 2023, bên mời thầu có trách nhiệm như thế nào trong hoạt động đấu thầu? Nếu quý doanh nghiệp đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của Huongdandauthau.com nhé!
Trách nhiệm của bên mời thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Bên mời thầu gồm những ai?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 có định nghĩa về bên mời thầu như sau:

 • Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

 • Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu

Căn cứ quy định tại Điều 79 Luật Đấu thầu 2023, trách nhiệm của bên mời thầu được quy định như sau:

Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu
Trách nhiệm của bên mời thầu trong hoạt động đấu thầu

Đối với lựa chọn nhà thầu:

 • Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

 • Quyết định thành lập tổ chuyên gia trong trường hợp bên mời thầu là đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn;

 • Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

 • Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

 • Thương thảo (nếu có) và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng (nếu có);

 • Thương thảo (nếu có) và hoàn thiện thỏa thuận khung với nhà thầu, quản lý thực hiện thỏa thuận khung (nếu có) đối với mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung;

 • Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

 • Cung cấp thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong phạm vi công việc được giao theo quy định tại khoản này.

Đối với lựa chọn nhà đầu tư, ngoài trách nhiệm quy định tại điểm h khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn có trách nhiệm sau đây:

 • Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023;

 • Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

 • Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ;

 • Trình duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt hồ sơ mời thầu trong trường hợp được ủy quyền;

 • Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư; ký kết và quản lý hợp đồng với nhà đầu tư trong trường hợp được ủy quyền;

 • Hủy thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 của Luật Đấu thầu 2023;

 • Bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

 • Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật Đấu thầu 2023;

 • Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư;

 • Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm;

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền trong phạm vi công việc được giao theo quy định tại khoản này.

Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nào bên mời thầu được xem xét hủy thầu với nhà thầu, nhà đầu tư

Theo Điều 9 Luật Đấu thầu 2023, bên mời thầu được xem xét hủy thầu với nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp sau: 

Khi hết thời hạn trả lại hồ sơ đề xuất về tài chính mà nhà thầu, nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ thì bên mời thầu xem xét, quyết định hủy hồ sơ
Khi hết thời hạn trả lại hồ sơ đề xuất về tài chính mà nhà thầu, nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ thì bên mời thầu xem xét, quyết định hủy hồ sơ
 • Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:

  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: được thực hiện khi hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn hoặc khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

 • Hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà đầu tư không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà đầu tư khi hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư không được lựa chọn hoặc khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

 • Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà nhà thầu, nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ nhưng phải bảo đảm thông tin không bị tiết lộ.

 • Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu trữ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định hủy thầu được ban hành.

 • Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

 • Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ ngày quyết toán hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này.

Như vậy, khi hết thời hạn trả lại hồ sơ đề xuất về tài chính mà nhà thầu, nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ thì bên mời thầu xem xét, quyết định hủy hồ sơ.

Trên đây là những chia sẻ của Huongdandauthau.com về trách nhiệm và những quy định liên quan đến bên mời thầu. Mong rằng những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đang thắc mắc. 

Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc cần trao đổi, bạn có thể liên hệ với Huongdandauthau.com để được hỗ trợ:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây