Gói thầu xây lắp là gì? Những điều nhà thầu cần biết về gói thầu xây lắp

Thứ năm - 29/06/2023 00:01
Gói thầu xây lắp là thuật ngữ quen thuộc trong các văn bản liên quan đến đấu thầu, đồng thời đây cũng là hoạt động phổ biến trong công tác đấu thầu. Tuy nhiên, khái niệm về gói thầu xây lắp chưa được giải thích một cách cụ thể.
Huongdandauthau.com sẽ giúp quý nhà thầu hiểu thêm về những thông tin liên quan đến gói thầu xây lắp.
Gói thầu xây lắp là gì?
Gói thầu xây lắp là gì?
  1. Gói thầu xây lắp là gì?

Khi ban hành Quy chế đấu thầu mới trong Nghị định 88/1999/NĐ-CP có định nghĩa "Xây lắp" là những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình.. Từ đó có thể hiểu gói thầu xây lắp là gói thầu để thực hiện những công việc trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, hạng mục công trình cụ thể nào đó theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Các hình thức đấu thầu được áp dụng đối với các gói thầu xây lắp bao gồm: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

  1. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp

Theo khoản 4, Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp được quy định như sau
 

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể như sau:

- Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự về quy mô, tính chất kỹ thuật, điều kiện địa lý, địa chất, hiện trường (nếu có); kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu.

- Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu và số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu;

- Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu;

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết khi sử dụng phương pháp chấm điểm. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, tiên lượng mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

Trừ những trường hợp do tính chất của gói thầu mà hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, trong hồ sơ mời thầu cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu.

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

- Các yếu tố cần thiết khác.

Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất)

Tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá)

 

*** Công thức xác định giá đánh giá:

GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của công trình bao gồm:

+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;

+ Chi phí lãi vay (nếu có);

+ Tiến độ;

+ Chất lượng;

+ Các yếu tố khác (nếu có).

- ∆ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.

3. Quy định chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ

 

Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ được quy định như sau: “Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”.

Vậy nên, đối với những gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ chỉ cho phép các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng (Khoản 1, Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

  • Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ. (Khoản 2, Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

 

4. Tìm kiếm các gói thầu “Xây lắp” ở đâu?

Để tìm những gói thầu “Xây lắp”, quý nhà thầu có thể sử dụng phần mềm DauThau.info để tìm kiếm. 

Cụ thể, để tìm thông báo mời thầu:

Bước 1: Gõ vào ô tìm kiếm Từ khóa chính là “Xây lắp” hoặc nhấn chọn Lĩnh vực Xây lắp
 

Nhập Từ khóa chính hoặc chọn Lĩnh vực cần tìm kiếm

Nhập Từ khóa chính hoặc chọn Lĩnh vực cần tìm kiếm


Bước 2: Chọn khoảng thời gian công bố cần tìm kiếm
 

Chọn Khoảng thời gian công bố
Chọn Khoảng thời gian công bố

Bước 3: Click để tìm kiếm nâng cao, nhập giá gói thầu (ví dụ: dưới 5 tỷ), nhấn Tìm kiếm. Chỉ vài giây sau hệ thống sẽ hiển thị thông tin về gói thầu bạn cần.
 

Chọn tìm kiếm nâng cao để lọc những gói thầu dưới 5 tỷ
Chọn tìm kiếm nâng cao để lọc những gói thầu dưới 5 tỷ
Kết quả tìm kiếm thông báo mời thầu của một số gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ
Kết quả tìm kiếm thông báo mời thầu của một số gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ


Trên đây là thông tin về gói thầu xây lắp Huongdandauthau.com gửi đến quý nhà thầu. Quý nhà thầu có thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ:

Xem thêm:  https://dauthau.asia/news/dau-thau/voi-goi-thau-xay-lap-5-ty-dong-nen-lua-chon-nha-thau-the-nao-879.html 

Tác giả: Thu Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây