Báo cáo Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng, bên mời thầu cần nắm!

Thứ năm - 27/04/2023 06:13
Thẩm định hồ sơ mời thầu là một bước quan trọng trong hoạt động đấu thầu, là bước được thực hiện bởi các chuyên gia trong Tổ thẩm định để tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận đối với Hồ sơ mời thầu. Vậy báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng được thực hiện theo mẫu nào? Cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây của Huongdandauthau.com nhé!
Báo cáo Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng, bên mời thầu cần nắm!
Báo cáo Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng, bên mời thầu cần nắm!

1. Thẩm định hồ sơ mời thầu là gì? Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng là gì?

Thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT) là quá trình các chuyên gia trong Tổ thẩm định sẽ tiến hành xem xét, đánh giá để đưa ra kết luận về một HSMT. Đây sẽ là cơ sở để xem xét và phê duyệt HSMT.

Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng là một văn bản ghi chép lại toàn bộ quá trình mà các chuyên gia trong Tổ thẩm định tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận đối với HSMT.

Để đảm bảo yêu cầu trong quá trình thẩm định, các chuyên gia trong Tổ thẩm định bắt buộc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và các điều kiện khác như theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT, như sau:

1. Thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu[1] theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
c) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm;
d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;
đ) Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định;
e) Có bản cam kết theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng

Được quy định tại Phụ lục Danh mục tài liệu được cung cấp để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu/ hồ sơ mời quan tâm/ hồ sơ mời sơ tuyển, Mẫu số 2 - Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng (Ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bao gồm các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
 
1. Khái quát về dự án, gói thầu. Bao gồm các nội dung chính của dự án và gói thầu, cơ sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu.
2. Tổ chức thẩm định. Phần này nêu rõ cách thức làm việc của tổ chức thẩm định trong quá trình thẩm định, cách xử lý khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại. Đồng thời đính kèm các nội dung cần có của Tổ thẩm định.
 
II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
 
1. Căn cứ pháp lý. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ mời thầu
2. Nội dung của hồ sơ mời thầu. Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu được tổng hợp tại Bảng số 02A, Bảng số 02B, Bảng số 02C hoặc Bảng số 02D (tùy vào gói thầu (xây lắp, mua sắm hàng hóa,...) sẽ điền kết quả thẩm định vào bảng tương ứng)
3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có)
 
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 
1. Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu. Tổ chức thẩm định nhận xét chung về dự thảo hồ sơ mời thầu và đưa ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung của hồ sơ mời thầu.
2. Kiến nghị. Thực hiện kiến nghị theo mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu download Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng

3. Thời gian và Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu

Mốc thời gian và Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu được thực hiện như sau:

Thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu

Cũng theo quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT, Điều 3 có quy định về thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu như sau:

Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ trình đến ngày có báo cáo thẩm định. Đối với thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian thẩm định được tính là tổng thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

thẩm định hồ sơ
Hình minh họa: Tổ chuyên gia tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu

Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu

Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu dưới đây đã được DauThau.info tổng hợp và đúc kết như sau:

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ Tổ chức Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Cá nhân/ Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT).

Lưu ý: Hồ sơ sẽ được tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo lịch của Nhà nước).

Bước 3: Sở KH&ĐT tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân/ Tổ chức nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện

Cá nhân/ Tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT.

3. Thành phần số lượng hồ sơ

Hồ sơ thẩm định bao gồm các nội dung như sau:

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.
2. Hồ sơ mời thầu.
3. Hồ sơ pháp lý:
  • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (bản photo);
  • Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và dự toán tiết được duyệt (bản sao).
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản photo).
  • Quyết định phê duyệt nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (nếu có).
4. Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).
5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

4. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì:

3. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:
a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;
b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
Như vậy, chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu không có mức giá cụ thể mà tùy thuộc vào giá gói thầu của từng gói thầu, thông thường chi phí thẩm định sẽ được tính bằng 0.05% giá gói thầu.
thẩm định hồ sơ mời thầu
Hình minh họa: Thẩm định hồ sơ mời thầu

Bài viết này Huongdandauthau.com đã chia sẻ đến bên mời thầu mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng và một số thông tin chi tiết liên quan đến việc thẩm định hồ sơ mời thầu. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, nếu có vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với Huongdandauthau.com để được hỗ trợ! 

Tác giả: Hoa Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây