Hướng dẫn đấu thầu

https://huongdandauthau.com


Những thông tin cần nắm về Kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Quy định về Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) theo quy định mới của Pháp luật là nội dung được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm khi tham gia đấu thầu. Bài viết dưới đây, Huongdandauthau.com sẽ chia sẻ một số vấn đề liên quan đến KQLCNT theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP, mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Những thông tin cần nắm về Kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Những thông tin cần nắm về Kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Những tài liệu cần có cho một bộ hồ sơ thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 130 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, những tài liệu cần có cho một bộ hồ sơ thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;
 
Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia;
 
Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có);
 
Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, biên bản mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan; trường hợp đã tiến hành thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính và bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gồm những nội dung nào?

Cũng căn cứ theo quy định tại Điều 130 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (điểm b khoản 4), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung dưới đây: 

Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ và hai giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu;

Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia;

Các nội dung liên quan khác.

Mức phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, mức phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính như sau:

6. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Như vậy, mức phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.
kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Hình minh họa)

Kết quả lựa chọn nhà thầu có cần phải đăng lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu 2023, quy định về việc đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau: 

Điều 7. Thông tin về đấu thầu
1. Thông tin về lựa chọn nhà thầu bao gồm:
a) Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
c) Thông báo mời thầu;
d) Danh sách ngắn;
đ) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và các nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);
e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
g) Kết quả lựa chọn nhà thầu;
h) Thông tin chủ yếu của hợp đồng;
i) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
k) Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;
l) Thông tin khác có liên quan.
...
3. Các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Như vậy, kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những thông tin bắt buộc phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trên đây là những chia sẻ của Huongdandauthau.com về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Hy vọng rằng thông qua những nội dung mà Huongdandauthau.com chia sẻ, bạn sẽ có thêm những thông tin bổ ích về kết quả lựa chọn nhà thầu để có thể tham gia đấu thầu tốt hơn. 

Trường hợp có thắc mắc về đấu thầu cần giải đáp, bạn có thể liên hệ với Huongdandauthau.com qua:

Tác giả: Hoa Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây